english

7,500

מתנדבות ומתנדבים

20,000

אנשים ומשפחות שקיבלו סיוע

18.5 טון

מזון, בגדים וציוד נוסף שנאסף לתרומה

12

איזורי פעילות ברחבי הארץ

החיסון לקורונה כבר כאן - המשבר הכלכלי לפנינו, הצטרפו אלינו ויחד נהיה החיסון החברתי של ישראל.
יצאנו לדרך כי הציבור הישראלי קורס, מאות אלפי אנשים פוטרו והמשבר החברתי עמוק ומשמעותי.

כשאחד מכל חמישה קשישים חושש למות לבדו, כשמספר המובטלים מתקרב ל1,000,000 כשכמעט 500,000 ילדים הולכים לישון רעבים, צו השעה של כולנו לגלות סולידריות ישראלית.
אנחנו מקבלים כל תרומה, ב - 100 ש"ח אפשר לשנות עולם של משפחה!

תרמו עכשיו ועזרו לנו להגיע לעוד מישהו או מישהי שזקוקים לנו.

יחד נהיה החיסון החברתי של ישראל.

החיסון לקורונה כבר כאן - המשבר הכלכלי לפנינו, הצטרפו אלינו ויחד נהיה החיסון החברתי של ישראל.
יצאנו לדרך כי הציבור הישראלי קורס, מאות אלפי אנשים פוטרו והמשבר החברתי עמוק ומשמעותי.

כשאחד מכל חמישה קשישים חושש למות לבדו, כשמספר המובטלים מתקרב ל1,000,000 כשכמעט 500,000 ילדים הולכים לישון רעבים, צו השעה של כולנו לגלות סולידריות ישראלית.
אנחנו מקבלים כל תרומה, ב - 100 ש"ח אפשר לשנות עולם של משפחה!

תרמו עכשיו ועזרו לנו להגיע לעוד מישהו או מישהי שזקוקים לנו.

יחד נהיה החיסון החברתי של ישראל.